čtvrtek 3. prosince 2020
Informace o společnosti

VentiAir je výrobní společnost vzniklá odštěpením samostatného střediska od společnosti Pražské silniční stavby, založené v roce 2013. Vyrábíme zařízení pro větrání, klimatizaci, vytápění, chlazení, rekuperaci, zvlhčování a filtraci atmosférického vzduchu o kapacitě až 120 000 m3/h.

Velký důraz klademe na minimalizaci provozních nákladů uživatele, proto přistupujeme k jednotlivým projektům individuálně a vždy navrhneme ideální řešení přizpůsobená všem potřebám.

Společnost VentiAir se zaměřila na modernitu, spolehlivost, inovativní nápady, flexibilitu výroby a ekonomická řešení.

Zařízení VentiAir pracují v kancelářských budovách, hotelech, nemocnicích, školách, sportovních a rekreačních zařízeních, bankách, výrobních halách, elektrárnách, dolech, supermarketech, multiplexech, laboratořích, veřejných i soukromých plaveckých bazénech a všude vytvářejí optimální vnitřní mikroklima.

Vzduchotechnické jednotky VentiAir splňují požadavky evropských norem a všechny deklarované parametry jsou v souladu se skutečnými vlastnostmi výrobků.

Tým VentiAir se skládá z profesionálů, kteří vnímají svou práci jako vášeň a výzvu. Každý zákazník je považován za obchodního partnera a každá jeho připomínka, nebo návrh jsou pečlivě analyzovány.
a