čtvrtek 3. prosince 2020
Politika kvality
Společnost VentiAir se zabývá výrobou moderních ventilačních a klimatizačních zařízení. Během své činnosti vyvinula vlastní výrobní technologii, která se neustále modernizuje a vyvíjí, přičemž se stará o neustále přizpůsobení vyráběných zařízení požadavkům současných i budoucích zákazníků.

Cílem společnosti je nabízet moderní, funkční produkty v souladu s požadavky našich klientů na kvalitu. Ty jsou podnětem pro neustálé zlepšování jakosti a tím i spokojenosti zákazníků s poskytovanými produkty a službami.

Vedení klade důraz na propagaci kvalitního povědomí na všech úrovních společnosti a utváření přesvědčení, že za kvaltu je odpovědný každý zaměstnanec. Chceme dosáhnout plné spokojenosti našich klientů a poskytnout jim kvalitní služby prostřednictvím:

1. monitorování a zlepšování procesů,
2. průběžné zvyšování efektivity,
3. plnění zákonných požadavků a platných právních předpisů,
4. nakupování od spolehlivých a kvalifikovaných dodavatelů,
5. školení vlastních zaměstnanců a uživatelů produktů,
6. poskytování komplexní podpory,
7. neustálé hledání nejnovějších technologických řešení.

Pochopení a dodržování zásad jakosti všemi zaměstnanci a závazek k plnění těchto zásad pomohou dosáhnout cílů kvality.